Роботи

КОМПЛЕКСНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
(розробка концепції - техніко-економічне обґрунтування - ескізний і робочий проекти)
 • магістральних трубопроводів будь-якого призначення
 • нафтоперекачувальних станцій
 • резервуарних парків
 • роздаточних пунктів
 • берегових і морських перевальних комплексів
 • автозаправних станцій
 • інших об'єктів, які входять до інфраструктури трубопровідного транспорту, промислових і цивільних споруд
 • систем протипожежного и електрохімічного захисту
 • засобів зв'язку, електро-, тепло-, газопостачання, систем кондиціювання та інших інженерних мереж
 • автоматизованих систем контролю і управління технологічними процесами і об'єктами
 • заходів з запобігання забруднення оточуючого середовища нафтою і нафтопродуктами, енергозбереження та охорони праці;

ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ

 • топографічні роботи, включаючи виконавчу зйомку існуючих об'єктів
 • інженерно-геологічні і гідрологічні вишукування для проектування, в будівельний і експлуатаційний періоди
 • лабораторні дослідження ґрунтів для визначення їх фізико-механічних і гідрологічних характеристик

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • техніко-економічні розрахунки
 • техніко-економічні обґрунтування інвестицій

ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ
існуючих об'єктів нафтогазового комплексу з оцінкою їх впливу на оточуюче середовище і розробкою рекомендацій з їх ремонту, реконструкції, модернізації

ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА БУДІВНИЦТВОМ

РОЗРОБКА НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, НЕСТАНДАРТНИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ, ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ І ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ НАФТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

СТВОРЕННЯ БАНКІВ ДАНИХ НА ОСНОВІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ