ІТН сьогодні

Сучасні економічні, географічні та політичні вимоги і досягнення, набуті у сфері нафтопереробки та нафтохімії стимулюють розробку нових високотехнологічних об'єктів транспорту, зберігання, перевалки та розподілу нафти і нафтопродуктів, а також розширення можливостей використання вже існуючої інфраструктури.

Сьогодні перед Інститутом Транспорту Нафти стоять актуальні та цікаві технічні завдання. За останні 3 роки ми освоїли нові види діяльності та технології, впровадили автоматизовану систему управління проектами розробки ПКД на базі Oracle Primavera P6 EPPM.

Наші Замовники - потужні НПЗ, підприємства магістрального транспорту нафти, нафтопродуктів і газу;  підприємства зберігання,  морської перевалки та реалізації нафтопродуктів, підприємства гірничорудної та гірничозбагачувальної  промисловості . Для них, як і для ІТН важливі якість, інновації , соціальна та екологічна відповідальність, тому підвищення рівня промислової та екологічної безпеки запроектованих об'єктів, відповідність продукції найновішим міжнародним стандартам - дуже важливий елемент розробки сучасних проектів .

Ще однією актуальною проблемою нафто і газотранспортного комплексів пострадянських країн є зношеність устаткування, будов і лінійної частини об'єктів, які , в своїй більшості, експлуатуються з 70х - 80х років ХХ століття і вже виробили амортизаційний ресурс, тому Інститут транспорту нафти виконує експертну оцінку і пропонує проекти реконструкції, капітального ремонту або технічного переозброєння.