Політика

ПОЛІТИКА
ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА ПАТ "ІТН"
У CФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ, ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ПАТ "Інститут транспорту нафти" є провідною організацією в Україні з проектування об'єктів транспорту, зберігання, розподілу і перевалки нафти та нафтопродуктів.

Вище керівництво ПАТ "ІТН", виходячи з інтересів замовників, акціонерів, персоналу та суспільства, бере на себе зобов'язання керуватися такими принципами:

  • зосередитися на вирішенні першочергових задач щодо задоволення потреб та очікувань замовника як основи для задоволення інтересів інших зацікавлених сторін;
  • удосконалювати процеси системи вдосконалення підприємства на основі вивчення персоналом вимог, викладених у стандартах ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 та BS OHSAS 18001:2007 ;
  • додержувати застосовні законодавчі та інші вимоги у сфері природоохоронної діяльності, охорони здоров’я та забезпечення безпеки праці;
  • забезпечувати зменшення кількості забруднюючих речовин, які можуть потрапити в повітря та воду, а також відходів, які не придатні до повторного використання;
  • здійснювати моніторинг ключових екологічних характеристик процесів інституту з метою своєчасного попередження забруднення навколишнього середовища;
  • підвищувати рівень корпоративної культури у колективі інституту на основі філософії загального управління якістю (TQM) і моделі ділової досконалості (ЕFQM);
  • ознайомлювати зацікавлені сторони з політикою вищого керівництва ПАТ "ІТН";
  • здійснювати благодійну діяльність і в цьому знаходити задоволення;
  • забезпечувати сприятливі умови для праці та відпочинку персоналу.

 

Вище керівництво ПАТ "ІТН" бере на себе відповідальність за реалізацію проголошених принципів та забезпечення необхідними ресурсами.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та BS OHSAS 18001:2007;